Skip to main content

Popular

Recent

Във връзка с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между СО – район „Овча купел“ и  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) започва строителство за обект: Изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Овча купел – стара част“ – ПОДЕТАП I „A“: Канализационни клонове: Кл.4, Кл.17, Кл.1, Кл.5, Кл.6, Кл.7, Кл.10; Водопроводни клонове: k-14b, k-15 от т.3 до т.86, k-5, k-2, Главен клон I от т.2 до т.3, k-14, k-16, k-14a; k-1 от т.61 до т.62.

от 21.05.2019г.

Ще има промяна в организация на движението по улица ул.“Ангелов връх“ в участъка от улица „Народен герой“ до улица „Ново село“