Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА :

 

Отдаване под наем на помещение, находящо се в кв. „Горна баня“, ПИ 68134.4327.2714, част УПИ V, кв. 27, АОС 3745/2016г, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ, с използвана полезна площ от 41,оо кв.м.

Прикачени файлове