Skip to main content

Popular

Recent

Обява за инвестиционно намерение

„Преустройство на дом за деца и младежи от 3-18 г. с умствена изостаналост и смяна на предназначение в детска градина и кухня, с оборудване и обзавеждане“ в УПИ III  , (ПИ с идентификатор 68134.4332.58.1), кв. 2, м. „кв. Карпузица“, район „Овча купел“, гр. София

Прикачени файлове