Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Инвестиционно предложение: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПР И НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СОП В УЧАСТЪКА ОТ КМ 50+520 ДО 58+581,5“

Прикачени файлове