Skip to main content

Popular

Recent

Обществено обсъждане за Виза за проектиране

На основание чл.20 от  Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение № 661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС, в СО-район „Овча купел“ ще се проведе обществено обсъждане на  виза за проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул.“Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“.

За повече информация, моля погледнете прикачените файлове.

граф_2 граф_3 граф_1 Pismo_Zap_Opis

Прикачени файлове