Skip to main content

Popular

Recent

„Изготвяне на инвестиционни проекти, както и на свързани с тях предварителни проучвания за изграждане, реконструкция, рехабилитация, основен ремонт, мониторинг и поддръжка на елементите на техническата инфраструктура“

„Изготвяне на инвестиционни проекти, както и на свързани с тях предварителни проучвания за изграждане, реконструкция, рехабилитация, основен ремонт, мониторинг и поддръжка на елементите на техническата инфраструктура“

Обект: Улица „Проф. Никола милев“ и ул. „Синьо езеро“ в участък от ул. „Перуника“ до ул. „Гръсниче“. Ул. „Перуника“ от о.т. 349 до ул. „Лотос“ – район „Овча купел“, кв. „Горна баня“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ СО – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

Прикачени файлове