Skip to main content

Popular

Recent

Заповед на кмета на Столична Oбщина , издадена в изпълнение на чл.125, ал.1 от Закона за горите

Заповед на кмета на Столична Oбщина , издадена в изпълнение на чл.125, ал.1 от Закона за горите, с която се урежда ограничителния режим на паша в горските територии – държавна и общинска собственост – (заповед)

 

Прикачени файлове