Skip to main content

Popular

Recent

Структура

Кмет

 

ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА, кмет

От 2011 г. е кмет на район „Овча купел“

0т 2007 до 2011 г. е зам.-кмет на район „Надежда“

До 2007 г. работи като библиотекар на Нов български университет

образование:

Завършва Специализираното висше училище по библиотекознание, със специалност „Книгоразпространение”

Има второ висше образование по политология от Нов български университет

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: сряда 10 – 12 ч.

с предварително записване

ТЕЛЕФОН: 02 / 855 61 61

02 955 44 62 / вътр. тел.: 128

Зам.-кмет

инж. ПЕТЪР ТАШЕВ, зам.- кмет

От 2012 г. е зам.-кмет по строителството в район „Овча купел“

От 2008 г. до 2012 г. е главен инженер на район „Надежда“

Работил е в Строителни войски и в Гранична полиция – Аерогара София

образование:

Завършва ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов“ – София, специалност „Строителен инженер Промишлено и гражданско строителство“

Защитава магистърска степен във Военна академия „Георги Раковски“

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: четвъртък 14 – 16 ч.

ТЕЛЕФОН: 02 / 855 61 82

02 955 44 62 / вътр. тел.: 232

 

Димитър Узунов, зам.-кмет

От 2012 до 2013 г. е специалист в „Търговски отдел“ на СО – район „Овча купел“.

Образование: Политолог
Завършва Нов Български Университет, специалност „Политически науки“, специализация „Европеистика“

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: четвъртък 14 – 16 ч.

ТЕЛЕФОН: 02 / 955 53 40

02 / 955 44 62 / вътр. тел.: 135

Секретар

Секретар на Овча купел

 инж. Любомир Донев

До 2013 г. е началник отдел АСЧ в ПСАГБАЛ „Св. София“.

От 1999 г до 2005 г. е зам.-кмет на СО – район „Овча купел“

Работил е в БУД „Интрансмаш инженеринг“ АД и в НИППИЕС „Енергопроект“ АД

образование:

Завършва ВМЕИ – София, специалност „Електроенергетика“

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: четвъртък 14-16 часа.

Тел. 02 / 955 53 39
02 / 955 44 62 – вътр. 254

Главен архитект

арх. Емилия Веселинова Андреева

образование:

Завършва ВИАС, специалност „Архитектура“ през 1980 г.

От 1980 г. до 1995 г. работи като проектант и технически контрол по част архитектурна в ИО „Леяркомплект“, ИО „Техмет“ и „Машпроект“.

От 04.1996 г. до 08.2013 г. е Главен архитект на СО – район „Овча купел“.

От 08.2013 г. до 12.2014 г. е Директор на Дирекция „Жилищна политика и среда на обитаване“ в Министерство на инвестиционното проектиране.

От 01.2015 г. е Главен архитект на СО – район „Овча купел“.

Участва като проектант в проектиране и изграждане на промишлени обекти, почивни бази, обществени и жилищни сгради.

Кмет на с. „Мало Бучино“


ИВЕТА НИКОЛОВА

От 2011 г. е кмет на с. Мало Бучино

До 2011 г. работи в частния бизнес

образование:

Специализира „Наука за земята и алтернативните енергии” в Нов български университет

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Сряда от 8.30 – 12.00 ч.

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018 г.

Прикачени файлове