Skip to main content

Popular

Recent

Специализирана администрация

В момента информацията се обновява. Моля да ни извините.

Търговска дейност

Регистрация и контрол на търговската дейност Уважаеми съграждани, Тук ще намерите видовете услуги, срокове и цени, които извършва при "Регистрация...

Обявление съгласно чл.129 ал.2 от ЗУТ

рег.№РОК22-ГР00-159/1/29.04.2022г. ДО ЛЮБОМИР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ, СТЕФКА НЕДЯЛКОВА НЕДЯЛКОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4330.436 по КК и КР НИКОЛА...