Skip to main content

Popular

Recent

Проект „Патронажна грижа +”

СО – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

продължава да предоставя на своите жители услугата ПАТРОНАЖНА ГРИЖА вече в разширен обхват.

Услугата се реализира по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”,  финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Патронажна грижа +” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва:

 • Психологическа подкрепа
 • Медицински манипулации (поставяне на инжекции, смяна на превръзки, обработка на рани, мерене на кръвно налягане, измерване на витални показатели, включване на системи, при нужда придружаване до лекар и др.)
 • Домакинска дейност (почистване на дома, изхвърляне на боклук, миене на съдове и прозорци, бърсане на прах и др.)
 • Дребни ремонтни дейности (смяна на крушки, поправяне на брави, шкафчета и т.н.)
 • Закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства
 • Заплащане на битови сметки
 • Заявяване и получаване на неотложни административни услуги
 • Заявяване на битови услуги (съдействие за намиране на специализиран майстор за повреди от битов характер и др.)
 • Здравни услуги (съдействие за посещение на лекар, и предаване/приемане на рецептурни книжки)

* Услугата „Патронажна грижа“ е безплатна, а продуктите и специализираните услуги се заплащат със средства на потребителите.

Услугата „Патронажна грижа +” е НАСОЧЕНА КЪМ:

 • Хора с увреждания и техните семейства
 • Възрастни хора над 54 г. в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот
 • Други уязвими групи

– Лица, поставени под карантина от COVID-19

– Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19

– Самотен/ни родител/и с дете/деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами

– Други

Горепосочените услуги се извършват комплексно при един потребител, сумарно до 2 часа дневно, и ще бъдат предоставяни за период от 12 месеца.

Всеки желаещ да се възползва от услугата „Патронажна грижа+“ на територията на  СО – Район „Овча купел“, следва да се свърже с нас от понеделник до петък в работно време на телефон: 0884804740.

Ако имате близък или познат, или пък разполагате с информация за лица, които биха могли да бъдат подкрепени чрез тази услуга, може да се свържете с нас на посочения по-горе телефон, както и да пишете на ЛС във Фейсбук страницата на Район Овча купел или на e-mail: sook@mail.bg

Услугите се предоставят след попълване на заявление-декларация по образец от кандидата, изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и Решение на комисията за оценка на потребностите.