Skip to main content

Popular

Recent

Проект:“ Заедно Напред „

ПРОЕКТ „ЗАЕДНО НАПРЕД“

Протоколи от заседанията на Обществения съвет

Протокол Nо5 от 13.02.2014 г.

Протокол Nо4 от 18.04.2013 г.

Протокол Nо3 от 07.03.2013 г.

Протокол Nо2 от 06.12.2012 г.

Протокол Nо1 от 08.10.2012 г.


ПРАВИЛНИК НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ


МЕХАНИЗЪМ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ


ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 1
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 2
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 3
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 4
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 5
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 6

ДИПЛЯН

БРОШУРА
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НА НИВО РАЙОНИ – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“
ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НА НИВО РАЙОНИ – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

Прикачени файлове