Skip to main content

Popular

Recent

Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи

Здравейте,

Започва поетапно подписване на договорите по проект: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Стартираме с договорите за газови устройства, поради спецификата и обвързаността с Овергаз, като срока за подписването им е от 07.12.2021г. до 20.12.21021г. Договорите за устройства с пелети ще бъдат подписвани след 13.12.2021г.

Напомняме, че гражданите предварително следва да са изпълнили необходимите стъпки, подробно описани в прикачения файл.