Skip to main content

Popular

Recent

Контакти

Адрес: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В,

централа: 02 / 9554462; 0898 77 87 23

тел. 02 / 855 61 61
факс : 02 / 955 95 68
e-mail : sook@mail.bg

 

стая №  

ДЛЪЖНОСТ

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПРИЕМНО

ВРЕМЕ

 

ТЕЛЕФОН

 

вътр. тел.:

36

Кмет

Ангел Стефанов Петък 9 ч. – 12 ч.   с  предварително записване 02/855 61 61 128
32

Зам.- кмет

инж. Георги Чичков Четвъртък

14ч. – 16 ч.

02/8556182 232
40

Зам.- кмет

Дарина Лучанска Понеделник

14 ч. – 16 ч.

 02/904 10 62  135
27

Секретар

инж. Любомир Донев Четвъртък

14 ч. – 16 ч.

02/955 53 39

02/904 10 68

254
38 Технически секретар Валентина Христова 02/855 61 61 128

 

 

Кмет на
с. Мало Бучино

Сътрудник

 

Ивета Николова

 

 

Илиана Рангелова

сряда
08:30 ч. – 12 ч.
02/99 77 369 0889355073

 

 

0885646666

 

 

8 Секретар комисия МКБППМН

 

Евгения Мазганова
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  269

 

 

39 Финансов контрольор Славчо Стоянов

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  270

 

6 Гл. Счетоводител на филиал „Образование” Диана Стефанова

 

    202

 

 

25 Главен експерт ОМП

 

инж. Николай Икономов

 

  02/855 88 28 162
Служител по ЗКИ

 

 

Отдел

„Управление на общинската собственост, жилищния фонд и търговска дейност“

 

2/3

 

Н-к отдел „УОСЖФ ТДКР”

 

инж. Мария Ботева понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  182

 

Ст. експерт „ОС и ЖФ“

 

инж. Весела Серафимова

 

  142

 

Ст. експерт „ОС“

Мл. експерт „ОС“

 

Светлана Негриева

Мая Козничка

 

  249

 

5

 

Мл. Експерт „ОС“

 

 Десислава Деведжиева
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  249

 

Ст. Експерт „Търговска дейност“

 

Мария Попова
 
  217

 

10/11 Специалист Илияна Николова 238

 

Отдел

„Правно,административно,информационно обслужване, гражданска регистрация и човешки ресурси“

 

4 Н Н-к отдел „ПАИОГРЧР” Зорница Кондакова понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  144

 

2 Н Гл. Юрисконсулт

 

 Ася Спасова

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  203
1 Н Ст. Юрисконсулт  

Екатерина Любенова

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  231
Ст. юрисконсулт 102
Юрисконсулт Надежда Бузова

 

267
31

30 

Ст. експерт „Човешки ресурси“

Мл. експерт „Човешки ресурси“

Лидия Карапеткова

 

Деница Янева

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  212

 

166 

4

 

Ст. Специалист ЕСГРАОН

 

Ели Гьорева

 

всеки работен ден от 8:30 – 17 ч. 02/955 55 05 174
Ст. Специалист ЕСГРАОН Анелия Величкова

 

Ст. Специалист ЕСГРАОН Илиана Тилева

 

10/11

 

Ст. Специалист деловодител

 

Донка Цветанова

 

всеки работен ден от 8:30 – 17 ч.   237

 

Ст. Специалист деловодител

 

Лили Стаменкова

 

  238

 

  Адм. спец. с контролни ф-ции в кв. „Горна баня“ Диана Шишкова

 

Понеделник, сряда, четвъртък и петък 9 ч.–12:30 ч. вторник               13 ч.-15 ч. 02/957 61 99

02/957 61 89

 

 
  Адм. спец. с контролни ф-ции

в кв. „Суходол“

 

Калинка Петрова

 

Понеделник и петък                   8:30 ч.–12:30 ч.  сряда   13 ч.-16 ч.  

02/823 12 69

 

 

 

      Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“

 

1 Н

 

Гл. Експерт „Образование и култура”

 

 

Валентин Гиясбейли
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  267
8 Мл. Спец. Социални дейности

 

Зорница Цанева
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  269
35 Архивар Светослав Димитров 178
3 Н Домакин инж. Мирослав Симеонов 105
3 Н Шофьор Петър Долашки 105

 

 

Отдел „Финансово-счетоводен“

 

29

 

Н-к отдел „ФС ” Борислав Янев   02/855 87 80 157
Ст. Експерт „Бюджет и щат“ Веселка Кирилова  
30 Счетоводител Таня Димова     166
24 Счетоводител Яна Попова     272
Счетоводител    
9 Касиер – такси Емилия Асенова     115
Касиер Елена Тодорова     161

 

 

Отдел „Строителство и ремонти, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

 

 

23

 

Н-к отдел  „СРИИБЕ“

 

инж. Искра Панчева

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  248
23

 

Главен инженер

 

 инж. Стефан Гочев понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  248
33

 

Ст. Експерт

 

инж. Владислава Петрова
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  247

 

33

 

Гл. Експерт „Инв. контрол“ Даниела Величкова
  167
8

 

Ст. Експерт „Екология и чистота“ инж. Силвана Митева

 

  268

 

42

 

Ст. Експерт инж. Михаил Мадамлиев

 

  153
Ст. Експерт инж. Спас Загарьов

 

 
Ст. Експерт инж. Мария Атанасова   252
41 Ст. Експерт  

инж. Пламен Славчев

 

  151
Ст. Експерт

 

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“

45

 

Гл. Архитект арх. Емилия Андреева

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  173

 

 

43 Ст. Експерт АГ

 

 арх. Ния Стойчева – Енева
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  257
44 Ст. Експерт АГ

 

арх. Христиан Георгиев

 

  255

 

Ст. Експерт АГ

 

арх. Елена Станимирова   154
 

 

 

46

Ст. Експерт КС

 

инж. Диляна Иванова

 

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

 

     164
Ст. Експерт КС

 

 инж. Милена Димитрова
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

 
Специалист КС

 

 инж. Велислав Генов
   
34 Ст. специалист „КР“

Специалист

Диана Чавдарова

инж. Веселина Василковска

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

297
35 Ст. експерт „КР“ инж. Калина Гакева понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

178

 

 

 

22 Дежурен РСС     02/955 53 41 112
  Охрана       256

 

 

 

26

Офис на Военното окръжие

Експерт

 

Борислав Стоилов

 

 

02/855 85 66

 

 

168

 

 1 Началник „Столичен инспекторат“ район „Овча купел“ Цветанка Велинова
  266

 

 

  Отговорник за Язовир    „Суходол 2“ Стоян Кръстев 0892 977 143  

 

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ „КРАСНО СЕЛО“

ФИЛИАЛ „ОВЧА КУПЕЛ”

Началник социални грижи

 

Лидия Николова

 

 

856-30-50

ИНСПЕКТОРИ 855-84-35

855-82-24

 

СО – ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ“

ОТДЕЛ “ОВЧА КУПЕЛ“

 

Началник

Елеонора Иванова

02/9041161

 

 

Нина Начева 02/9041162
Счетоводство 02/9041430

02/9041163

02/9555832