Skip to main content

Popular

Recent

Контакти

Адрес: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В,

централа: 02 / 9554462; 0898 77 87 23

тел. 02 / 855 61 61
факс : 02 / 955 95 68
e-mail : sook@mail.bg

 

стая №  

ДЛЪЖНОСТ

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПРИЕМНО

ВРЕМЕ

 

ТЕЛЕФОН

 

вътр. тел.:

36

Кмет

Христина Семерджиева Сряда 10 ч. – 12 ч. с предварително записване в понеделник 02/855 61 61 128
32

Зам.- кмет

инж. Петър Ташев Четвъртък

14 ч. – 16 ч.

02/855 61 82 232
40

Зам.- кмет

Димитър Узунов Четвъртък

14 ч. – 16 ч.

02/ 955 53 40 135
27 Секретар инж. Любомир Донев Четвъртък

14 ч. – 16 ч.

02/955 53 39

02/904 10 68

254
38 Технически секретар Йелена Йоргачевич 02/855 61 61 128

 

  Кмет на

с. Мало Бучино

 

Ивета Николова сряда

08:30 ч. – 12 ч.

02/99 77 369 0893 405 755  

 

8 Секретар комисия МКБППМН

 

Венислава Василева понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  269

 

 

39 Финансов контрольор Славчо Стоянов

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  270

 

6 Гл. Счетоводител на филиал „Образование” Диана Стефанова

 

    202

 

 

25 Главен експерт ОМП

 

Тачо Бончев

 

  02/855 88 28 162
Служител по ЗКИ Румяна  Маринова

 

 

Отдел

„Управление на общинската собственост и жилищния фонд, търговска дейност, кадастър и регулация“.

 

2/3

 

Н-к отдел „УОСЖФ ТДКР”

 

инж. Мария Ботева понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  182

 

Ст. Експерт „ОС и ЖФ“

 

инж. Весела Серафимова

 

  142

 

Мл. Експерт „ОС“

 

Вержиния Синеморска

Светлана Негриева

Мая Козничка

 

  249

 

5

 

Мл. Експерт „ОС“

 

Валентин Борисов

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  217

 

Ст. Експерт „Търговска дейност“

 

Мария Попова – Атанасова

 

  217

 

34/35 Ст. Специалист „КР“

 

арх. Силвия Стойкова понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  297

 

  Специалист „КР“

 

 инж. Веселина Василковска
  297

 

  Ст. Експерт „КР“

 

инж. Калина Алдимирова

 

  178

 

Отдел

„Правно,административно,информационно обслужване, гражданска регистрация и човешки ресурси“

 

4 Н Н-к отдел „ПАИОГРЧР” Зорница Кондакова понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  144

 

2 Н Гл. Юрисконсулт

 

 

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  203
1 Н Ст. Юрисконсулт  

Ася Спасова

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  231
Ст. юрисконсулт 102
Юрисконсулт Надежда Бузова

 

267
31

 

Гл. специалист „Личен състав“ Румяна Евтимова

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  212

 

4

 

Ст. Специалист ЕСГРАОН

 

Ели Гьорева

 

всеки работен ден от 8:30 – 17 ч. 02/955 55 05 174
Ст. Специалист ЕСГРАОН Анелия Величкова

 

Ст. Специалист ЕСГРАОН Илиана Тилева

 

10/11

 

Ст. Специалист деловодител

 

Донка Цветанова

 

всеки работен ден от 8:30 – 17 ч.   237

 

Ст. Специалист деловодител

 

Лили Стаменкова

 

  238

 

  Адм. спец. с контролни ф-ции в кв. „Горна баня“ Диана Шишкова

 

Понеделник, сряда, четвъртък и петък 9 ч.–12:30 ч. вторник               13 ч.-15 ч. 02/957 61 99

02/957 61 89

 

 
  Адм. спец. с контролни ф-ции

в кв. „Суходол“

 

Румянка Лазарова

 

Понеделник,

8:30 ч.–12:30 ч.  сряда и петък                13 ч.-16 ч.

0893 65 35 54

02/823 12 69

 

 

 

      Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“

 

5

 

Гл. Експерт „Образование и култура”

 

 

Мариана Парнева понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  244

 

8 Мл. Спец. Социални дейности

 

Яна Малашева

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  269
30

 

Мл. Експерт „Етажна собственост“

 

Деница Янева понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  166

 

10/11

 

Специалист

 

Илияна Николова     238

 

35 Архивар

 

Светослав Димитров     178

 

3 Н Домакин

 

инж. Мирослав Симеонов     105

 

3 Н Шофьор

 

Петър Долашки

 

    105

 

 

 

Отдел „Финансово-счетоводен“

 

29

 

Н-к отдел „ФС ” Борислав Янев   02/855 87 80 157
Ст. Експерт „Бюджет и щат“ Веселка Младенова  
30 Счетоводител Биляна Атанасова     166
24 Счетоводител Яна Попова     272
Счетоводител Таня Димова    
9 Касиер – такси Емилия Асенова     115
Касиер Захарина Лозанова     161

 

 

Отдел „Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

 

 

23

 

Н-к отдел  „УТИИБЕ“

 

инж. Искра Панчева

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  248
23

 

Главен инженер

 

 инж. Стефан Гочев     248
33

 

Ст. Експерт

 

инж. Владислава Петрова
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  247

 

33

 

Ст. Експерт  инж. Мариана Петрова
  167
8

 

Ст. Експерт „Екология и чистота“ инж. Силвана Митева

 

  268

 

42

 

Ст. Експерт инж. Михаил Мадамлиев

 

  153
Ст. Експерт инж. Спас Загарьов

 

 
Ст. Експерт инж. Мария Атанасова   252
41 Ст. Експерт  

инж. Пламен Славчев

 

  151
 

 

 

 

 

Отдел „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“

 

45

 

Гл. Архитект арх. Емилия Андреева

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  173

 

 

 

43 Ст. Експерт

 

 

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  257
44 Ст. Експерт

 

арх. Николай Кулелиев

 

  255

 

Ст. Експерт

 

арх. Елена Станимирова   154
 

 

 

46

Ст. Експерт

 

инж. Диляна Иванова

 

 

 

   

 

 

 

164

Мл. Експерт

 

инж. Велина Балканска

 

   
Специалист

 

 Ирена Герасимова    

 

 

22 Дежурен РСС     02/955 53 41 112
  Охрана       256

 

 

 

26

Офис на Военното окръжие

Ст. специалист

 

Катина Кръстева

 

 

02/855 85 66

 

 

168

 

 1 Началник „Столичен инспекторат“ район „Овча купел“ Петя Искренова
  Мобилен тел.:

 0882 887 049

266

 

 

  Отговорник за Язовир    „Суходол 2“ Стоян Кръстев 0892 977 143  

 

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ „КРАСНО СЕЛО“

ФИЛИАЛ „ОВЧА КУПЕЛ”

Началник социални грижи

 

Лидия Николова

 

 

856-30-50

ИНСПЕКТОРИ 855-84-35

855-82-24

 

СО – ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ“

ОТДЕЛ “ОВЧА КУПЕЛ“

 

Началник

Розалия Василева

02/9041161

 

 

Нина Начева 02/9041162
Счетоводство 02/9041430

02/9041163

02/9555832