Skip to main content

Popular

Recent

Контакти

Адрес: гр.София, п.к.1618, кв. Овча купел, ул.“Любляна“№ 50

Деловодство : 0883/ 288 966

Електронна поща: so_ok@ovchakupel.bg


Работно време на администрацията:                           

всеки делничен ден: от 08:30ч. до 17:00ч.

обедна почивка: от 12:30ч. до 13:00ч.

Деловодство, Каса и ЕСГРАОН работят без обедна почивка!


Приемно време на специализираната администрацията:

Понеделник и четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч.


Кмет на СО – Район „Овча купел“

Ангел Стефанов

Приемно време :

Петък от 09:00ч. до 12:00ч. с предварително записване*

*Записване на телефон 0883/ 288 977


Главен архитект на СО – Район „Овча купел“

Арх. Християн Георгиев

Приемно време :

Понеделник и четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч. с предварително записване*

*Записване на телефон 0883/ 288 961


 

Стая Длъжност Име и фамилия Приемно време Телефон
17 Кмет Ангел Стефанов Петък

от 09ч. до 12ч.

/с предварително записване/

0883/ 288 977

 

19 Заместник-кмет Дарина Лучанска Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 959
20 Заместник-кмет Георги Чичков Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 958
21 Секретар инж. Любомир Донев Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 950
Кмет на с.Мало Бучино

 

Сътрудник

Весел Етугов Сряда

от 08:30ч. до 12ч.

02/ 997 73 69

0882/ 988 569

Здравко Зурлев 0887/ 876 520
22 Секретар комисия МКБППМН Десислава Крумова Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 978
14 Финансов контрольов Славчо Стоянов Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 965
13 Главен експерт ОМП Валентина Георгиева 0883/ 288 975
 
Отдел „Управление на общинската собственост, жилищен фонд и търговска дейност“
10 Н-к отдел „УОСЖФТДКР“ инж. Весела Серафимова Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 971
10 Ст. експерт „ОС“ Мая Козничка Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 971
10 Ст. експерт „ОС“ Десислава Деведжиева
10 Главен специалист Мария Димова
10 Ст. експерт „Търговска дейност“ Мария Попова Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 972
29 Специалист  „Етажна собственост“ Митко Зарев Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 963
31 Мл. експерт ОС Микаел Микаелян Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 963
Специалист
 
Отдел „Правно, административно, информационно обслужване, гражданска регистрация и човешки ресурси“
15 Н-к отдел „ПАИОГРЧР“ Зорница Кондакова Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 951
16 Главен юрисконсулт Велизар Петков Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 952
16 Юрисконсулт Надежда Бузова 0883/ 288 952
16 Юрисконсулт Бистра Будинова 0883/ 288 952
12 Гл.експерт „Човешки ресурси“ Лидия Карапеткова Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 953
12 Ст. експерт „Човешки ресурси“ Деница Янева
4 Ст. специалист ЕСГРАОН Ели Гьорева Всеки работен ден от 08:30ч.

до 17:00ч.

0883/ 288 954

02/ 955 55 05

4 Ст. специалист ЕСГРАОН Анелия Величкова
 

4

Ст. специалист ЕСГРАОН Илиана Тилева
8 Ст. специалист

деловодотел

Донка Цветанова Всеки работен ден от 08:30ч.

до 17:00ч.

0883/ 288 966
8 Ст. специалист

деловодотел

Лили Стаменкова
8 Мл. експерт Яна Вълчева
Адм.спец. с контролни ф-ции кв.“Горна Баня“ Диана Шишкова Понеделник, сряда, четвъртък и петък  от 09:00ч. до 12:30ч.;

Вторник от 13ч. до 15ч.

02/ 957 61 99

02/ 957 61 89

Адм.спец. с контролни ф-ции кв.“Суходол“ Лиляна Николова Понеденик и петък от 08:30ч. до 12:30ч.;

Сряда от 13ч до 16ч.

02/ 823 12 69
Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“
22 Мл. ескперт „ОСДКСПП“ Мария Младжова Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 978
9 Мл. експерт „Образование и култура“ Ива Иванова 0887/ 003 053
17 Ст. експерт „Координатор администрация“ Яна Инджова 0883/ 288 977
9 Мл.експерт „Социални дейности“ Зорница Цанева Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0887/ 003 053
3 Ст. експерт „Проекти и програми“ Мария Тенчева 0884/ 804 740
3 Ръководител проект „Асистентска подкрепа“ Десислава Стоянова
3 Счетоводител Асистентска подкрепа Таня Недялкова
2 Домакин Валентина Иванова 0883/ 288 976  
28 Архивар Светослав Димитров 0883/ 288 964
Шофьор Васил Пиргов
Отдел „Финансово – счетоводен“
25 Н-к отдел „ФС“ Янита Ангелова 0883/ 288 955
25 Гл. счетоводител Марина Тодорова 0883/ 288 955
26 Ст. счетоводител Таня Димова 0883/ 288 956
26 Ст. счетоводител София Алексова
7 Касиер -такси Емилия Асенова 0883/ 288 957
7 Касиер Елена Тодорова
26 Счетоводител, филиал „Образование“ Диана Галева 0883/ 288 956
Отдел „Строителство и ремонти, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“
24 Н-к отдел „СРИИБЕ“ инж.Искра Панчева  

 

 

 

 

 

 

 

 

Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 970
24 Главен инженер инж.Стефан Гочев 0883/ 288 970
23 Ст.експерт „Пътища“ инж.Владислава Петрова 0883/ 288 967
23 Гл. специалист „Инв.контрол“ Валентина Иванова 0883/ 288 976
32 Ст.експерт „Екология и Чистота“ инж. Силвана Стефанова 0883/ 288 969
29 Ст.експерт „Строителство и ремонти“ инж. Данка Методиева 0883/ 288 963
32 Ст. експерт ОВИ инж.Михаил Мадамлиев 0883/ 288 968
23 Ст. експерт Електро инж. Иванка Щерева 0883/ 288 967
32 Ст. експерт ВиК инж. Мария Атанасова 0883/ 288 968
32 Ст. експерт – геодезист инж. Пламен Славчев 0883/ 288 968
Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“
30 Главен Архитект арх. Християн Георгиев Понеделник и Четвъртък

от 14ч. до 16ч.

/с предварително записване/

0883/ 288 960
27 Ст. експерт арх.Боряна Георгиева Понеделник и четвъртък

от 14ч. до 16ч.

0883/ 288 962
30 Ст. експерт арх.Десислава Стефанова 0883/ 288 961
31 Ст. експерт арх.Ралица Милева 0883/ 288 961
29 Ст. експерт Николай Николов 0882/ 125 707
29 Мл. експерт арх.Анелия Касабова 0883/ 288 963
29 Мл. експерт Десислава Николова 0883/ 288 963
27 Ст. специалист „КР“ Диана Чавдарова 0883/ 288 962
27 Гл. специалист „КР“ арх. Грета Къневска 0883/ 288 962
28 Ст. експерт „КР“ инж. Калина Гакева 0883/ 288 964
23 Изпълнител ПУ
1 Дежурен РСС 0883/ 288 974
5 Охрана 0883/ 288 973
Офис на Военното окръжие

Ст. специалист

Борислав Стоилов
Отговорник за язовир „Суходол 2“ Стоян Кръстев 0892/ 977 143

 

 


Телефони и контакти на други институции, които не са под ръководството на районния кмет


„Общински приходи – Витоша и Овча Купел“ към Столична община

бул. “Цар Борис III” №215, ет.10

02/ 904 1162

02/ 904 1155

Отдел „Общински приходи – Витоша и Овча Купел“, като част от Дирекция  „Общински приходи“ в Столична община, е директно подчинен на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“ в Столична община и не е част от районната администрация.

На сайта на Столична община можете да проверите и да платите дължимите местни данъци и такси.


Столичен инспекторат към Столична община

Район „Овча Купел“

бул. „Цар Борис III” №136В

02/ 423 39 41

Приемно време: 

от 08:30 до 09:30ч. и от 15:00 до 17:00ч.


Контактен център – Столична община

02/ 937 7303

0700 17 310


Дирекция Социално подпомагане „Красно село“ към Регионална дирекция – София град – филиал „Овча Купел“

бул. “Цар Борис III” №136Б

02/ 855 82 54;    02/ 855 84 35