Skip to main content

Popular

Recent

Създаване на водни и зелени пространства в община Империя, Италия

Създаване на водни и зелени пространства в община Империя, Италия

Столична община участва като партньор в проект „Оползотворяване на добавената стойност на водата за местно и регионално развитие – Aqua-add”. В периода от 03.12 – 06.12.2013 г. се състоя VI-ти форум в гр. Империя, Италия. Проектът се финансира по програмата INTERRREG IVC на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

На форума присъстваха представители на партньорите по проекта, които са 8 общини: гр. Лион, Франция; гр. Айндховен, Холандия; гр. Копенхаген, Дания; гр. Бремерхавен, Германия; гр. Авейро, Португалия; гр. Империя, Италия; гр. София, България, гр. Дебрецен, Унгария и 3 университета – в гр. Авейро, гр. Империя и гр. Дебрецен.

Делегатите бяха подробно запознати с разработения устройствен план за крайбрежната ивица между гр. Генуа и гр. Империя, който предвижда поетапно преместване на ж.п. линията, построена покрай брега на Средиземно море навътре в сушата. Новото трасе ще премине през стръмни планински склонове, като 86% от дължината му ще бъде изпълнена тунелно.

Върху освободените пространства ще бъдат изградени спортни и детски площадки, зелени, цветни и водни площи, пешеходни пътеки и велоалеи. Съществуващото и предвиденото по план озеленяване се състои от характерна местна средиземноморска растителност. Използват се природни материали /естествен камък/ за настилките и парковото обзавеждане, което съчетано с монументи, напомня за историческата роля на града. При устията на двете местни реки са изградени нови паркови пространства, което дава възможност за пълноценен отдих на населението и гостите на града при максимално възприемане на морската гледка.

   

С преместването на ж.п. линията ще бъде избегнат шума, както и опасностите от инциденти. Туристите ще имат пряк достъп до плажовете.

Всичко това ще позволи изграждането на повече хотели, обществени заведения и ще стимулира развитието на туризма.

Представен беше воден обект за питейно водоснабдяване, безплатно от павилиони, разположени в града, където жителите могат в собствени съдове да получат вода. По този начин общината счита, че се намалява употребата на пластмасови бутилки, закупени от търговската мрежа и замърсяването на околната среда.

По проект Aqua Add се предвижда разработване на два Наръчника: един, който е посветен на въпросите свързани с различни бизнес модели за финансиране на водни инфраструктурни обекти и втори, който разглежда добавената стойност на водата за развитието на урбанизираните територии. В последния наръчник, Столична община участва с добри практики по изпълнени два свои проекта, а имено „Довършване корекцията на река Владайска” и „Интегрирания проект за водния сектор на гр. София”.