Skip to main content

Popular

Recent

Отмяна на приемния ден

У В А Ж А Е М И     Г Р А Ж Д А Н И,

НА 11.06.2014Г. ПРИЕМНИЯТ ДЕН НА КМЕТА НА СО- РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ” СЕ ОТМЕНЯ, ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛИ СЛУЖЕБНИ АНГАЖИМЕНТИ.