Skip to main content

Popular

Recent

Нова наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата

Във връзка с приемането на нова Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, приета с Решение № 364 на СОС от 25.06.2015г., Ви обръщаме внимание по отношение на следната информация в приложението по-долу