Skip to main content

Popular

Recent

Конкурс за отдаване под наем на имот – супермаркет

Обявление за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имот: Помещение, с площ 186 кв.м., намиращо се в кв. „Суходол”, ул. „Траян Танев” № 32, АОС 3394/23.05.2013 г., с предназначение- супермаркет.