Skip to main content

Popular

Recent

Контакти

Адрес: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В,

централа: 02 / 9554462; 0898 77 87 23

тел. 02 / 855 61 61

факс : 02 / 955 95 68

e-mail : sook@mail.bg

 

 

 

стая №

 

ДЛЪЖНОСТ

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ТЕЛЕФОН

 

ВЪТР. ТЕЛ.:

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 

36

Кмет

 

Христина Семерджиева

 

02/855 61 61

 

128

Сряда

10.00 -12.00

/с предварително записване в понеделник/

32 Зам.- кмет Инж. Петър Ташев 02/855 61 82 232 четвъртък

14.00 – 16.00

40 Зам.- кмет Димитър Узунов 02/ 955 53 40 135 четвъртък

14.00 – 16.00

27 Секретар Инж. Любомир Донев 02/955 53 39

02/904 10 68

254 четвъртък

14.00 – 16.00

38 Технически секретар Йелена Йоргачевич 02/855 61 61 128
 
Отдел

„Управление на общинската собственост и жилищния фонд, търговска дейност, кадастър и регулация“.

2/3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

34/

35

Началник отдел „УОСЖФТДКР”Ст. Експерт „ОС и ЖФ“

 

Мл. Експерт „ОС“

 

Мл. Експерт „ОС“

Ст. Експерт „Търговска дейност“

 

Ст. Специалист „КР“

Специалист

Мл. Специалист „КР“

Инж. Мария Ботева

 

Инж. Весела Серафимова

 

Вержиния Синеморска

Мая Козничка

 

Валентин Борисов

Мария Попова – Атанасова

 

Арх. Силвия Стойкова

Елена Василева

Инж. Калина Алдимирова

 

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

182

 

142

 

 

249

 

 

217

 

 

297

 

178

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 
Отдел

„Правно, административно, информационно обслужване, гражданска регистрация и човешки ресурси“

39

 

41

 

 

 

 

31

 

4

 

 

 

 

 

 

10

 

11

Началник отдел ПАИОГРЧР

Гл. Юрисконсулт

Ст. Юрисконсулт

Ст. Юрисконсулт

Юрисконсулт

 

Гл. специалист „Личен състав“

Ст. Специалист ЕСГРАОН

Ст. Специалист ЕСГРАОН

Ст. Специалист ЕСГРАОН

 

Ст. Специалист деловодител

Ст. Специалист деловодител

 

Диана Димитрова

 

Кирил Чакъров

Ася Спасова

Юлиана Михайлова

Нора Кръстева

 

 

Румяна Евтимова

Ели Гьорева

 

Анелия Величкова

 

Илиана Тилева

 

 

Донка Цветанова

 

Лили Стаменкова

 

Илияна Николова

 

02/955 44 62

 

 

02/955 44 62

 

 

 

 

02/955 44 62

 

02/955 55 05

 

 

 

 

 

02/955 44 62

 

02/955 44 62

 

 

 

144

 

 

203

 

 

 

 

212

 

174

 

 

 

 

 

237

 

238

 

238

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 

 

 

 

 

всеки работен ден

 

8.30 – 17.00

 

 

 

всеки работен ден

 

8.30 – 17.00

 

6 Гл. Счетоводител филиал “Образование” Диана Лазарова

                                                          

02/955 44 62

 

202

 

 
Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“
8

 

 

10

 

 

3

 

 

 

35

 

28

 

Гл. Експерт „Образование и култура”

 

Секретар комисия МКБППМН

 

Мл. Експерт „Етажна собственост“

 

Архивар

 

Домакин

Мария Савова

 

 

Венислава Василева

 

 

Деница Янева

 

 

 

Светослав Димитров

 

Инж. Мирослав Симеонов

02/955 44 62

 

 

02/955 44 62

 

 

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

 

02/955 44 62

268

 

 

268

 

102

 

 

 

 

178

 

105

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 
Отдел „Финансово-счетоводен“
29

 

 

 

 

30

 

 

 

24

Началник отдел „ФС ”

Ст. Експерт „Бюджет и щат“

 

Ст. Счетоводител

Счетоводител

 

 

Счетоводител

 

Савелина Гекова

 

Веселка Младенова

 

 

Емилия Петрова

Борислав Шиков

 

 

Яна Попова

 

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

 

157

 

 

 

166

 

 

 

272

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 

 

 

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 

24

 

Финансов контрольор

Славчо Стоянов

 

02/955 44 62

 

272

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

9

 

Касиер – такси

 

Касиер

Емилия Асенова

 

Захарина Лозанова

02/955 44 62 115

 

161

всеки работен ден

8.30 – 17.00

Отдел

„Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

23

 

 

 

33

 

 

8

 

 

 

42

 

 

 

43

Началник отдел  “УТИИБЕ”

Главен инженер

 

Ст. Експерт

Ст. Експерт

 

Ст. Експерт „Екология и чистота“

 

Ст. Експерт

Ст. Експерт

Ст. Експерт

 

Ст. Експерт

Ст. Експерт

Инж. Искра Панчева

 

Инж. Ива Иванова

 

Инж. Екатерина Станкова

Инж. Георги Чичков

 

Инж. Силвана Митева

 

Инж. Михаил Мадамлиев

Инж. Жени Тачева

Инж. Мария Атанасова

 

 

Инж. Пламен Славчев

Инж. Върбан Цеков

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

 

 

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

248

 

 

 

247

167

 

 

268

 

252

 

153

 

 

257

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 

 

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

 
Отдел „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“
45

 

44

 

 

46

Гл. Архитект

 

Ст. Експерт

Ст. Експерт

 

Ст. Експерт

Мл. Експерт

Мл. Експерт

Арх. Емилия Андреева

 

Арх. Боряна Георгиева

Арх. Николай Кулелиев

 

Инж. Диляна Иванова

Инж. Велина Балканска

Инж. Райна Тодорова

02/955 44 62

 

02/955 44 62

 

 

 

02/955 44 62

173

 

154

255

 

 

164

 

Понеделник

и

четвъртък

14.00 – 16.00

25 Главен експерт ОМП

Служител по ЗКИ

Тачо Бончев

Василка  Йончева

 

02/855 88 28

 

 

22 Дежурен РСС   02/955 53 41 112
  Началник „Столичен инспекторат“ район „Овча купел“ Цветанка Велинова 02/955 44 62 266
26 Офис на Военното окръжие Таня Кралева 02/855 85 66

 

 

 

3 Техник  ПУ

 

Владимир Хлибов 02/955 44 62 102

 

Адм. спец. с контролни ф-ции кв. „Горна баня“;  

Диана Шишкова

0889 25 54 04

02/957 61 99

02/957 61 89

Понеделник, Сряда, Петък

9.00 – 12.30

 

Вторник, Четвъртък

13.00 – 15.00

  Адм. спец. с контролни ф-ции

кв. „Суходол“

 

Румянка Лазарова

0893 65 35 54

02/823 12 69

Понеделник  8.30 – 12.30

Сряда и Петък 13.00 – 16.00

  КМЕТ на

с. Мало Бучино

Ивета Николова 02/99 77 369

 

0893 405 755

Сряда

8.30 – 12.00

НАП – СОФИЯ

ОФИС РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”

Стая

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ И ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН Вътр.

тел.

4 Началник

 

Нина Крушкова 855-50-44 818-98-45
2   Мария Костова 818-98-46  
18 в   Светла Тодорова 818-98-67  
  Деловодство   818-98-66  
  Централа   955-53-38  

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

ОФИС РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”

Началник социални грижи

 

Лидия Николова

 

 

856-30-50

ИНСПЕКТОРИ 855-84-35

855-82-24

 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

ОФИС РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ“

 

Началник Телефон
Розалия Василева 02/9041161

 

Нина Начева 02/9041162
Счетоводство 02/9041430

02/9041163

02/9555832