Skip to main content

Popular

Recent

ИЗБОРИ ЗА НС – 2022 г. ВАЖНО!

Във връзка с изтичането срока на 24.09.2022 г. /събота/ за подаване на заявления до кмета на

района за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък/чл. 43, ал. 1 от ИК/

е организирано дежурство в СО – район „Овча купел“, в служба „ГРАО“ от 8:30 до 17:00 часа.