Skip to main content

Popular

Recent

Важно! За Вас работодатели!

Агенцията по заетостта прави второ проучване за 2018 година на потребностите на работодателите от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри.
Проучването се извършва чрез анкета on-line в периода от 1 август до 17 септември на следния електронен адрес – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOX

Призовават се всички работодатели да се включат в анкетата, с цел определяне на по-нататъшните приоритети по насърчаване на заетостта.