Skip to main content

Popular

Recent

Покана за консултации за състава на служебните секционни избирателни комисии /ССИК/

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ “

София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В

централа 02/955 – 44 – 62; тел. 02/855 – 61 – 61; факс 02/955 – 95 – 68

………………………………/………………

регистрационнен индекс          дата

До

ръководството на

ПП „ГЕРБ“

КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“,

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,

КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“,

КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“

КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“,

ПП „АТАКА“,

КП „АБВ“

в Район “Овча купел”

 

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

 

на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в район “Овча купел” за определяне съставите

на служебните секционни избирателни комисии за

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБ, КАКТО И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, НАСРОЧЕНИ ЗА 06.11.2016Г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка със съставянето на служебните секционни избирателни комисии, Ви каним на среща на 27.10.2016 г. /четвъртък/ от 10:00 ч.

в сградата на района на бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 В.

Моля, представителите на парламентарно представените коалиции и партии да представят на срещата писмено предложение за състава на ССИК,

което да съдържа:

а/ имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията от партии,

която ги предлага и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б/когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията;

 

КМЕТ НА

СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“:                        П

                                                         /ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА/


Секретар:                   П

/инж. Л. Донев/

 


                                          д н е в е н   р е д

 

10:00 – 10:15 ч.   Регистрация на участниците

10:15 – 11:00 ч.      Предложения на политическите сили за състава на служебните секционни избирателни комисии /ССИК/

11:00 – 11:30 ч.     Обсъждане на предложенията

11:30 – 12:00 ч.     Изготвяне на протокол с уточнен състав на  ССИК

12:00 – 12:15 ч.    Други организационни въпроси

12:15 ч.               Закриване на срещата

 

Краен срок за предаване на списъците със съставите на ССИК – 28.10.2016 г. /петък/ до 17 00 часа / важи датата от вх. № на деловодството/.

Прикачени файлове