Skip to main content

Popular

Recent

Частично ограничение на движението

Уважаеми съграждани,

 

във връзка с Обект: Събаряне на сгради до кота 0,00 и изравняване на терена под сградите с местонахождение: гр.София, СО район „Овча купел“, бул.“Цар Борис III“ № 134, поземлен имот с идентификатор 68134.4340.1559, както и съгласно изготвен проект за товаро-разтоварни дейности при разрушаването на сгради в имота, частично се ограничава движението по:

– ул.“Костур“, в участъка между ул.“Летовищна“ и ул.“Гусла“, за периода 21.08.2017 г. – 23.08.2017 г. и 18.09.2017 г. – 23.09.2017 г.,

северния тротоар на ул.“Гусла“, в участъка между ул.“Костур“ и локалното платно на бул“Цар Борис ІІІ“, за периода 20.11.2017 г. – 22.11.2017 г.

Проектът за ВОБД е изготвен съгласно Наредба  № 3 от 16.08.2016г. за временна организация и безопасност на движението  при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Настоящият проект е съгласуван в СО към отдел „Управление и анализ на трафика“ и  органите на КАТ.

Преминаването на автомобилите се обезопасява и със съответната знакова сигнализация.