Skip to main content

Popular

Recent

Списък с допуснати кандидати

СПИСЪК

 

                    за допуснатите и недопуснатите кандидати

до конкурс за длъжността Старши експерт „Общинска собственост и жилищен фонд“ в отдел „Управление на общинската собственост, жилищния фонд и търговска дейност“ на СО – район „Овча купел”

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед РОК22-РД09-198 от 10.06.2022 г. на Кмета на СО – район „Овча купел”, реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

  1. Д. Деведжиева с вх. № РОК22-ГР94-454/26.05.2022 г.
  2. Т. Тодоров с вх. № РОК22-ГР94-454-(1)/31.05.2022 г.
  3. М. Стоянова с вх. № РОК22-ГР94-454-(2)/03.06.2022 г.

 

Недопуснати до конкурс  кандидати:   

   

  1. Д. Димитрова – с вх. № РОК22-ГР94-454-(3)/08.06.2022 г.  –  не отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността –  професионален опит една година и/или V младши ранг.

 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 24.06.2022 г. от 10 часа в сградата на СО – район „Овча купел”, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 В / ет. 2 – заседателна  зала / .

Интервюто с успешно издържали теста кандидати  ще се проведе на 24.06.2022 г. от 12:00 часа в сградата на СО-район „Овча купел” –  в заседателната зала  – ет. 2.

 

Председател:                  П

/инж. Георги Чичков /

 

Дата: 16.06.2022 г.

гр. София