Skip to main content

Popular

Recent

Прилагане на мерки по здравеопазване на животните на територията на Столична община – заразен нодуларен дерматит
Във връзка с чл. 113,т. 1 и т. 7 от Закона за ветеринарномедецинската дейност, както и Заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, проведено заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Столична община и във връзка с необходимостта от предприемане на спешни мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта заразен нодуларен дерматит (ЗНД) по едрите преживни животни и прилагане на мерки по здравеопазване на животните на територията на Столична община е необходимо да бъдат спазени по долните инструкции на МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ.

Прикачени файлове