Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА

Във връзка с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между СО – район „Овча купел“ и  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) започва строителство за обект: Проект: „Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. Горна баня по договор № DIR-51011119-S025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н „Овча купел” за м. “Овча купел” – стара част и кв. ”Горна Баня” по ОП „Околна среда 2007-2013”.

Подобект: „Работен проект за канализационната мрежа на кв. „Горна Баня“ – Гл. Кл. I-ГБ, Гл.кл. – ГБ/8,9,10,11; кл. 7,14,20,21/24,25,23,26,46,56, Гл.кл. II-ГБ, Гл.кл.II-ГБ/62,64; кл.66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152 “район „Овча купел“ гр. София

Подобект: „Работен проект за водопроводната мрежа на кв. “Горна Баня” – кл. 27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл. Кл. III, кл. 171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“,

Изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Горна Баня“.

Подетап I„В” – Канализационни клонове: доизграждане на Гл.кол.I, Гл.кл.I – ГБ/8,9,10,11; кл. 7, кл.14, кл.20, кл.21/24,25, кл.23; Водопроводни клонове: к-27, к-44, к-43, к-28(част от него), 160,161

от 08.04.2019г.

Ще има промяна в организация на движението по улица “Дон” в участъка между улици “758” и улица “Еделвайс”.