Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА
Във връзка с лошото състояние на ул. „Николай Хрелков“ в кв. „Горна
Баня“ и необходимостта от извършване на ремонтни дейности, Ви
информираме, че е възложено на ДЗЗД „СОФИЯ ПРОЕКТ ГРУП“ осигуряване на
изходни данни и изготвяне на работен инвестиционен проект за обект:
Улица „Николай Хрелков“ от ул. „Бойчо Бойчев“ до ул. „759“, район „Овча
купел“.
    След изготвяне на проекта ще започнат строително – ремонтните дейности
по ул. „Николай Хрелков“ в горецитирания участък.