Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работно място

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ

София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В

централа 02/955 – 44 – 62; тел. 02/855 – 61 – 61; факс 02/955 – 95 – 68


Търси да назначи специалист за длъжността

Младши експерт „Контрол по строителство“

 І. Изисквания към кандидатите:

 1. Висше строително образование;
 2. Стаж по специалността – минимум 2 години;
 3. Добра компютърна грамотност – работа с MS Office и Autocad;
 4. Познаване на законовата и нормативна уредба в строителството;
 5. Свидетелство за управление на МПС – категория „В“.

ІІ. Отговорности:

 1. Осъществяване превантивен контрол върху извършеното строителство на територията на район „Овча купел“;
 2. Прилагане на административно-наказателните разпоредби на ЗУТ по отношение на незаконното строителство;
 3. Проверка и отговор на постъпили сигнали от граждани, фирми и институции.

ІІІ. Указания към кандидатите:

 1. Необходими документи за кандидатстване:

– Автобиография /СV/;

– Документ за завършено образование – копие;

– Свидетелство за управление на МПС – копие;

– Други документи за допълнителни квалификации.

 1. Документите за кандидатстване се подават до 25август в сградата на СО – район „Овча купел“, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В, І етаж – Деловодство;
 2. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

 

София

09.08.2017 г.

Прикачени файлове