Skip to main content

Popular

Recent

обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между  ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“

На 20.05.2019 г., в сградата на СО – район „Овча купел“,  се проведе обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между  ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“. Напомняме на заинтересованите граждани, че  до 27.05.2019 г. (вкл.) биха могли да внесат писмени становища по гореизложената тема. Същите следва да се адресират до Кмета на СО – район „Овча купел“ и да се подават в деловодството на районната администрация, адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136 В, ет. 1.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, телефон, e-mail-адрес, факс /адрес/ за връзка с подателя.

Становища постъпили след определения срок, не се разглеждат.

На база постъпилите становища комисия изготвя обобщаващ доклад.

Заключителна дискусия да бъде проведена на 03.06.2019г. от 16.00 ч. в сградата на СО – район „Овча купел“ – Заседателна зала, ет. 2, бул. „Цар Борис III” № 136В.