Skip to main content

Popular

Recent

Къде ще гласувам на 11.07.2021 г.

Във връзка с предстоящите предсрочни избори за народни представители, насрочени на 11.07.2021 г. и поради увеличения брой секционни избирателни комисии, Ви уведомяваме, че можете да направите проверка на секцията, в която да упражните своя вот по следните начини:

➡️ На сайта на ГД „ГРАО“: Проверете къде ще гласувате на 11 Юли

➡️ Чрез SMS или по телефон:

на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

-Чрез обаждане ма стационарен номер: Избира  0800 1 4726 , безплатен за цялаата страна.

Гласуване на избирателите с подвижна избирателна кутия

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 5 юли 2021 г. включително по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 14 (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и:

  • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
  • изпратено по пощата на адрес: гр. София, бул. Борис III 136, Район Овча Купел.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис: