Skip to main content

Popular

Recent

Избори НС – 2022 г. ВАЖНО!

Във връзка с изтичането срока на 17.09.2022 г. /събота/ за:

– издаване на удостоверения за гласуване на друго място /чл. 34, ал. 3 от ИК/;

– вписване в избирателния списък по настоящ адрес /чл. 36, ал. 1 от ИК/;

– подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия /чл. 37, ал. 1 от ИК/

е организирано дежурство в СО – район „Овча купел“, в служба „ГРАО“ от 8:30 до 17:00 часа.