Skip to main content

Popular

Recent

Избори за президент, вицепрезидент и референдум на 06.11.2016 г.

Заповед на кмета на СО с рег. № СОА16-РД09-1174/16.09.2016 г. за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени за 06.11.2016 г.,

Линк: http://www.sofia.bg/izbori-president-2016.asp

 

Електронни услуги за избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени за 06.11.2016 г.,

https://izbori.sofia.bg/

Чрез този линк можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

http://www.grao.bg/elections/Default.cshtml

 

Информационен лист за референдума

График предаване на СИК 12.11.2016 г.