Skip to main content

Popular

Recent

Геодезическото заснемане на ул. „Николай Хрелков“

Геодезическото заснемане на ул. „Николай Хрелков“ бе извършено в обхвата от Софийски околовръстен път до съществуващ канализационен колектор и прилежащи пресечни улици. Предстои изготвяне на технически проект.