Skip to main content

Popular

Recent

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

В периода 13.08 до 31.08.2018 г. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица за одобряване на инвестиционни проекти и издавне на разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация. В същия период приемното време на „Кадастър и регулация“ ще бъде само в четвъртък от 14:00 до 17:00 часа.