Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работа

Важно! За Вас работодатели!

Агенцията по заетостта прави второ проучване за 2018 година на потребностите на работодателите от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри.
Проучването се извършва чрез анкета on-line в периода от 1 август до 17 септември на следния електронен адрес – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOX

Призовават се всички работодатели да се включат в анкетата, с цел определяне на по-нататъшните приоритети по насърчаване на заетостта.

Важно!

Прикачени файлове

Програмата „Зелена София“

На основание Заповед № СОА18-РД09-492/17.05.2018 г. на Кмета на Столична община, откриваме процедура по кандидатстване за финансиране напроекти по Програма „Зелена София” за 2018 г.

Краен срок за получаване на проектните предложения – до 17,00ч. на 18.06.2018 г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столичнаобщина:  www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти”.

Loading...