Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА

 Във връзка с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между СО – район „Овча купел“ и  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) започва строителство за обект: Изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Овча купел – стара част“ – ПОДЕТАП I „A“: Канализационни клонове: Кл.4, Кл.17, Кл.1, Кл.5, Кл.6, Кл.7, Кл.10; Водопроводни клонове: k-14b, k-15 от т.3 до т.86, k-5, k-2, Главен клон I от т.2 до т.3, k-14, k-16, k-14a; k-1 от т.61 до т.62.

от 17.04.2019г.

Ще има промяна в организация на движението по улица ул.“Баучер“ и ул. „Ангелов връх“ (от кръстовището с ул. „Баучер“ до кръстовището с ул. „Ново село“)

и

по ул.“Загребска“ (от кръстовището с ул. „Ново село“ до кръстовището с бул.“Никола Петков“)

Информация за временната организация на движението може да получите от сайта на СО – район „Овча купел“.

Прикачени файлове

ОБЯВА

Във връзка с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между СО – район „Овча купел“ и  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) започва строителство за обект: Относно обект: „ Проект: „Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. Горна баня по договор № DIR-51011119-S025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н „Овча купел” за м. „Овча купел“ – стара част и кв. ”Горна Баня” по ОП „Околна среда 2007-2013”.

Подобект: „Работен проект за канализационната мрежа на кв. „Горна Баня“ – Гл. Кл. I-ГБ, Гл.кл. – ГБ/8,9,10,11; кл. 7,14,20,21/24,25,23,26,46,56, Гл.кл. II-ГБ, Гл.кл.II-ГБ/62,64; кл.66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152 “район „Овча купел“ гр. София

Подобект: „Работен проект за водопроводната мрежа на кв. „Горна Баня“ – кл. 27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл. Кл. III, кл. 171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“,

Изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Горна Баня“.

Подетап I„В” – Канализационни клонове: доизграждане на Гл.кол.I, Гл.кл.I – ГБ/8,9,10,11; кл. 7, кл.14, кл.20, кл.21/24,25, кл.23; Водопроводни клонове: к-27, к-44, к-43, к-28(част от него), 160,161

от 19.04.2019г.

Ще има промяна в организацията на движението по улица „Дон“ в участъка между улици “755’’ и улица “757’’.

Дискусия относно предимствата, които дават цифровите технологии и заплахите породени от тяхното скоростно развитие

В препълнените зали на  „Професионална гимназия по електротехника и автоматика“ /ПГЕА/ и 88 СУ „Димитър Попниколов“ от столичния район „Овча купел“ се проведе дискусия относно предимствата, които дават цифровите технологии и заплахите породени от тяхното скоростно развитие. Еврокомисар Мария Габриел отговори на въпросите на десетките будни млади хора, заедно обсъдиха и идеи за цифровото настояще и бъдеще, в което младежите са най-активните участници. На срещата присъстваха г-жа Христина Семерджиева – кмет на район „Овча купел“, г-жа Татяна Георгиева – общински съветник в Столичен общински съвет и г-н Станислав Иванов – народен представител от 44-то Народно събрание.

        Специално внимание се отдели на безопасността онлайн и мерките за киберхигиена, езика на омразата, защитата на личните данни, развитието на изкуствения интелект. Имайки предвид всички промени, които цифровизацията носи със себе си, г-жа Габриел и младежите се съгласиха, че в основата на успешната цифрова трансформация на икономиката и съвременното общество са цифровите умения.

Кампания за безплатна кастрация, идентификация и регистрация на дворни кучета

Столична община и ОП „Екоравновесие“, организират кампания за безплатна кастрация, идентификация и регистрация на дворни кучета на територията на района

Прикачени файлове

Loading...