Skip to main content

Popular

Recent

Програма „Зелена София“ 2019

Стартиране на ежегодната програма за финасиране на ЕС по Програма“ Зелена София“

Прикачени файлове

(no title)

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящо стартиране на 28.05.2019г. на обект: Рехабилитация по бул.“Президент Линкълн“, Ви уведомяваме, че начало на обекта e по бул.“Президент Линкълн“ на 27 м североизточно от кръстовището с ул.“657“ (съгласно писмо № М-0564/06.02.2019г. от  „Метрополитен“ ЕАД до Столична Община). Край на обекта е края на бул.“Президент Линкълн“ в кв.“Овча Купел 2“.

В проектното решение са запазени съществуващите ширини на пътното платно, предвижда се подмяна на  съществуващите борюдри с нови от външната страна на настилката (към тротоара), в края на тротоара и понижени бордюри съгласно детайла при входове, пешеходни рампи и острови за безопасност.

Съгласно детайла за предпазване на дърветата е предвидено ограждането им с бетонов бордюр.

Съществуващите стълбчета антипаркинг е предвидено да бъдат подменени с нови по цялата дължина на трасето и по двата тротоара.

Всички пешеходни пресичания са проектирани според Наредба 4 за достъпна среда – с понижени до нивото на настилката бордюри и поставяне на тактилни плочки в помощ на хората с увредено зрение.

Предвидени са ремонтни дейности и по част улично осветление с подмяна на тръбната мрежа и на стълбовете за улично осветление.

На трите светофарно регулирани кръстовища в обхвата на трасето е предвидено същестуващите светофарните уредби да бъдат демонтирани и подменени с нови.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Район Овча купел, на основание чл.8, ал.1, т.3 във връзка с чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е издадена Заповед № РОК19-РД09-102/08.05.2019г. на кмета на район „Овча купел“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“. Представянето на предложението ще се проведе на 20.05.2019г. от 16.00ч. Заключителната дискусия ще се проведе на 03.06.2019г. от 16.00ч. в сградата на СО-район „Овча купел“- Заседателна зала, ет.2 , бул. „Цар Борис III” №136 В.

 

 

СО-район „Овча купел“

Прикачени файлове

Loading...