Skip to main content

Popular

Recent

ХVІІ  НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС  „НИЙ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА МАЙКАТА ЗЕМЯ”

ХVІІ  НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС

 „НИЙ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА МАЙКАТА ЗЕМЯ”

 

 

             СБП, СО – Район „Овча купел“, НЧ „Христо Смирненски – 1946“

 

 

 Условия:

– Литературен жанр: поезия, есе, къс разказ

– Размер на творбата: до 3 машинописни страници

– Без възрастови ограничения

– Срок за изпращане на творбите: 10 април 2019 г.

Връчване на наградите: 10.05. 2019 г.,14.00ч., книжарница на СБП – ул.“Славянска“29

Адрес: София 1632, ж.к. “Овча купел 1”,

бл. 417, вх. А, НЧ “Христо Смирненски – 1946”

e-mail: smirnenski06@mail.bg


Необходими сведения за кандидата:

– Име, презиме, фамилия, точен адрес/електронна поща/, дата на раждане

– Ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочат данните и името на преподавателя

Компетентно жури: Благовеста Касабова, Димитър Христов, Георги Драмбозов  ще работи върху творбите за определяне на наградите.

Отличените творби ще бъдат публикувани.

За контакти:

тел: 02/ 957 25 29

GSM: 0878 67 50 28

адрес: София 1632,

ж. к. “Овча купел 1”,

бл. 417, вх. А,

НЧ “Христо Смирненски – 1946”

smirnenski06@mail.bg

 

Представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план

Представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Овча купел – 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони“

На 29.01.2019г. (вторник) от 18:00 часа в залата на 88-мо средно училище „Димитър Попниколов“, ж.к. Овча купел ще се проведе представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Овча купел – 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони“

https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/EG9SUwTwOqA%3d

Обява за работа

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ ПРИ УПИ VII, КВ. 21 на територията на район „Овча купел““

Инвестиционно предложение предвид изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.: ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ ПРИ УПИ VII, КВ. 21 на територията на район „Овча купел““

Прикачени файлове

Loading...