Skip to main content

Popular

Recent

Във връзка с отварянето на детските ясли и градини

Заповед на районния кмет, Ангел Стефанов, във връзка с предприемане на мерки за недопускане на заразяване с „корона вирус“ при отваряне на детските ясли и детските градини на територията на СО район „Овча купел“ – тук

Прикачени файлове

Кампанията за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 20.05.2020 г. Столична община обявява начало на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Всички документи за кандидатстване на гражданите, както и допълнителна информация: https://www.sofia.bg/opos

Прикачени файлове

Проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“

Район „Овча купел“ подписа договор за включване в целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, с финансиране от Агенция за социално подпомагане.
Считано от 04.05.2020, за срок от 33 работни дни, ще се доставя до домовете храна за най-уязвимите от ситуацията с Covid -19 граждани на района.
Хората, които могат да се възползват трябва да попадат в една от целевите групи:
1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
2. Уязвими лица, в това число възрастни над 65 години без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение не са в състояние да си осигурят прехраната.
3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Подборът ще се осъществява чрез сигнали от граждани, отворена телефонна линия с номер 02/9576189 и 0884 804740, информация от доставчици на социални услуги и институции и др., за да се гарантира, че помощта ще достигне до най-нуждаещите се.
Призоваваме всички граждани, които познават хора в нужда, да подават сигнали на горепосочените телефони. За да достигне информацията до повече хора, прилагаме файл – топъл обяд у дома-1, който може се разпечата и залепи на входа на жилища (блокове и кооперации).

Благодарим предварително на всички, които ще помогнат да достигнем до нуждаещите се!

 

 

 

Прикачени файлове

Loading...