Skip to main content

Popular

Recent

Обява

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

В периода 13.08 до 31.08.2018 г. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица за одобряване на инвестиционни проекти и издавне на разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация. В същия период приемното време на „Кадастър и регулация“ ще бъде само в четвъртък от 14:00 до 17:00 часа.

ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА КМЕТА НА СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”

У В А Ж А Е М И    С Ъ Г Р А Ж Д А Н И,

       УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА КМЕТА НА СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ” СЕ ОТМЕНЯ В ДНИТЕ 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08.2018 Г.

Loading...