Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА

Във връзка с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между СО – район „Овча купел“ и  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на 19.03.2019 г. започва строителство за обект: Изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Овча купел – стара част“ ПОДЕТАП I „A“: Канализационни клонове: Кл.4, Кл.17, Кл.1, Кл.5, Кл.6, Кл.7, Кл.10; Водопроводни клонове: k-14b, k-15 от т.3 до т.86, k-5, k-2, Главен клон I от т.2 до т.3, k-14, k-16, k-14a; k-1 от т.61 до т.62.

Ще бъдат реализирани:

  • нова канализационна мрежа с дължина ~ 1 576,92 м.
  • нова водопроводна мрежа с дължина ~ 1 169,70 м.

Проектът е на стойност: 1834198,99 лв. с ДДС.

 

Ще се изградят ВиК мрежи по следните улици:

  • ул. „Загребска“;
  • ул. „Ново село“;
  • ул. „Ангелов връх“;
  • ул. „Долно село“;
  • ул. „Киевска“ – част от улицата;
  • ул. „Паскал Тодоров“ – част от улицата.

Срок за изпълнение: 100 календарни дни.

Прикачени файлове

Столична община стартира кампания за безплатна подмяна на отоплителни уреди

Столична община стартира кампания за безплатна подмяна на отоплителни уреди

                От 13 март до 13 юни 2019 г. домакинства на територията на Столична община могат да заявят желанието си за участие в Кампанията, чрез образец за намерение, който се подава в районната администрация/кметството/кметския наместник по местонахождение на имота.

Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища).

Прикачени файлове

ХVІІ  НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС  „НИЙ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА МАЙКАТА ЗЕМЯ”

ХVІІ  НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС

 „НИЙ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА МАЙКАТА ЗЕМЯ”

 

 

             СБП, СО – Район „Овча купел“, НЧ „Христо Смирненски – 1946“

 

 

 Условия:

– Литературен жанр: поезия, есе, къс разказ

– Размер на творбата: до 3 машинописни страници

– Без възрастови ограничения

– Срок за изпращане на творбите: 10 април 2019 г.

Връчване на наградите: 10.05. 2019 г.,14.00ч., книжарница на СБП – ул.“Славянска“29

Адрес: София 1632, ж.к. “Овча купел 1”,

бл. 417, вх. А, НЧ “Христо Смирненски – 1946”

e-mail: smirnenski06@mail.bg


Необходими сведения за кандидата:

– Име, презиме, фамилия, точен адрес/електронна поща/, дата на раждане

– Ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочат данните и името на преподавателя

Компетентно жури: Благовеста Касабова, Димитър Христов, Георги Драмбозов  ще работи върху творбите за определяне на наградите.

Отличените творби ще бъдат публикувани.

За контакти:

тел: 02/ 957 25 29

GSM: 0878 67 50 28

адрес: София 1632,

ж. к. “Овча купел 1”,

бл. 417, вх. А,

НЧ “Христо Смирненски – 1946”

smirnenski06@mail.bg

 

Представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план

Представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Овча купел – 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони“

На 29.01.2019г. (вторник) от 18:00 часа в залата на 88-мо средно училище „Димитър Попниколов“, ж.к. Овча купел ще се проведе представяне на проект за задание за проектиране на Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Овча купел – 1, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони“

https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/EG9SUwTwOqA%3d

Loading...